Zakelijke Coaching

Medewerkers die veerkrachtig zijn en een goede balans hebben in privé en werk dragen bij aan een goede werksfeer en productiviteit. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend door alle uitdagingen die het leven en werk van de medewerkers met zich meebrengen. Wie je bent als mens heeft invloed op hoe je je handelen vorm geeft als professional. Het zijn de overtuigingen en patronen die ten grondslag liggen aan het handelen als professional die dienend kunnen zijn, maar ook stagnerend en daardoor werken als blokkades. Coaching is een duurzame investering in de medewerkers waarmee ze het beste uit zichzelf kunnen halen binnen de werkcontext. Het is de werkcontext die binnen de coaching centraal staat. Hierbij is authenticiteit en vergroten van professionele autonomie essentieel.

Als coach kan ik u als werkgever helpen bij de volgende vragenstukken die voor uw medewerker belangrijk kunnen zijn:

  • Inzicht hebben in eigen gedrag op de werkvloer.
  • Beter omgaan met stress.
  • Beter functioneren als teamlid.
  • Meer veerkracht hebben.
  • Een goede balans hebben in werk en privé.
  • Zelfverzekerd zijn.
  • Op een persoonlijke manier leiding geven.
  • Een goede samenwerking hebben met zijn/haar collega’s.
  • Goed leiding kunnen nemen over zichzelf.
  • Zijn of haar grenzen op assertieve wijze kunnen aangeven.

Goede afstemming en transparantie vind ik belangrijk. Daarom start ik een coachtraject altijd met een driegesprek, om het doel/focus van de coaching te bepalen. Tevens wordt het coachtraject afgesloten met een eindevaluatie, waarin het resultaat wordt teruggekoppeld. Indien gewenst kan er ook een tussentijdse evaluatie worden afgesproken.

Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van verschillende technieken, zoals technieken uit de NLP (neuro linguïstisch programmeren), kern-kwadrant, g-schema, logische niveaus, focussen, voice dialogue, oplossingsgericht coachen, wandelcoaching en ademhalingstechnieken.

De verworven inzichten past de werknemer toe in de praktijk en gaat hiermee aan de slag in de weken tussen de gesprekken.

Tarief  :  Op aanvraag

Heeft u vragen of interesse, neem dan gerust contact met me op.