Intervisie

Intervisie draagt bij aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Eens in de 6 weken komt een groep van 4-6 professionals gedurende 2 uur bij elkaar om samen middels een methode een ingebracht probleem of situatie te bespreken. Binnen intervisie gaat het in eerste instantie niet om het aandragen van oplossingen of het geven van adviezen. Middels het stellen van vragen aan elkaar, zet men elkaar aan het denken zodat de ander zelf tot inzichten kan komen. Zo wordt er van en met elkaar geleerd en brengt men gezamenlijk verdieping aan in zijn/haar werk.

Te denken valt aan: de invloed van de maatschappij op het denken en handelen, de cultuur van de organisatie, samenwerking, wat en waardoor wordt ik geraakt in mijn werk.

De begeleide intervisor geeft handvatten middels welke methode het ingebrachte probleem onderzocht en besproken kan worden. De supervisor bewaakt het proces en de reflectie, alsmede de inhoud en de manier van communiceren zodat de groep na ongeveer 6 keer zelfstandig verder kan.

Heb je vragen of interesse, neem dan gerust contact met me op.

Tarief: Op aanvraag.