Supervisie

Binnen de supervisie gaan we op een methodische manier in op je leervraag en het zicht krijgen op je eigen werkstijl en manier van leren. Het is belangrijk dat er integratie plaatsvindt tussen theorie, praktijk en wie je bent als persoon. Hierbij staat de opgedane ervaring in het werk centraal, maar ook dat wat wordt ervaren in de supervisie zelf en tussen jou en mij. Het is belangrijk om jezelf steeds de vraag te stellen wat je wilt bereiken en hoe je kunt leren van deze ervaring. Je reflecteert op je eigen werkervaring, waarin je beter leert afstemmen op je denken, voelen en handelen. Patronen en overtuigingen die je handelen sturen worden onderzocht. Hierin help ik je zichtbaar en voelbaar te maken wat niet wordt verteld, om zo een integratie in je denken, voelen en handelen te laten plaatsvinden.

In de supervisie vind ik het belangrijk dat jij je eigen authenticiteit vergroot, dat je van hieruit kan werken in relatie tot je organisatie, collega’s en cliënten. Ik kijk systemisch en samen gaan we op zoek hoe jij een stevige, passende positie kan innemen in je werk.

Binnen de ervaringsgerichte supervisie leer je: 

 • Zelfstandig te leren.
 • Zicht te krijgen op je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.
 • Interactie in het hier en nu te hanteren.
 • Je vraagstukken vanuit verschillende hoeken te bekijken.
 • Je eigen leerthema’s te hanteren die je tegenkomt in je werk.
 • Op een persoonlijke manier leiding te nemen of te begeleiden.

 

Na de gratis kennismaking waarin duidelijk wordt of ik wat voor je kan betekenen, start de supervisie. De supervisie is een traject van 10-15 bijeenkomsten van ieder 60 minuten, eens in de 14 dagen. In dit traject is er na twee gesprekken is een ‘klik-evaluatie’ waarin we stilstaan of en hoe we samen verder gaan. Halverwege is er een tussenevaluatie en aan het eind van het traject vindt een eindevaluatie plaats.

Binnen de supervisie kan ook worden gewerkt met creatieve materialen zoals tekenen, poppetjes of foto’s, om op non-verbale of andere wijze de ingebrachte situatie uit te drukken. Tevens kan er gewerkt worden met een rollenspel of tweestoelen techniek.

Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Bij deze laatst genoemde vorm breng je in een groepje van 2 à 3 mede-supervisanten gezamenlijk verdieping aan tot je werk. Hierbij leer je met en van elkaar. De duur van een sessie is afhankelijk van de vorm. Individueel 1 uur en in een groepje tussen 2 en 3 uur.

Ik bied de volgende mogelijkheden met betrekking tot supervisie:

 • Voorsupervisie voor de opleiding tot supervisor.
 • Voor SKJ/vaktherapie (her)registratie.
 • Voor herregistratie. 
 • Supervisie (op eigen aanvraag of vanuit de werkgever) in het kader van professionele ontwikkeling of specifieke werkvragen/doelen.

   

  Heb je vragen of interesse, neem dan gerust contact met me op.

  Tarief: € 100,- per uur (incl. btw)