Privacy statement

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om je privacy goed te beschermen. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Introspect coaching. Introspect coaching respecteert privacy van al haar cliënten en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Coaching:

Wanneer je door mij gecoacht wordt, zal ik meerdere persoonsgegevens nodig hebben. Deze gegevens worden alleen met toestemming van jou gebruikt om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligede pc.

Doeleinde:

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinde dan de coaching, tenzij ik van tevoren je toestemming heb gevraagd en deze ook heb gekregen.

Derden:

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie gedeeld worden met een samenwerkende specialist of behandelend arts. Dit gaat dan altijd eerst in overleg met jou.

NAW-gegevens worden, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet aan derden bekend gemaakt, alleen wanneer dit bij de wet vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Inzage:

Je hebt ten alle tijden inzage in je dossier.