Welkom bij Introspect coaching

Een praktijk voor ervaringsgerichte coaching en supervisie

Iedereen wil zich graag gelukkig en vrij voelen in zijn privéleven en in het werk. Maar hoe realiseer je dit in de drukte van de dag? Wat doen de eisen die aan je gesteld worden of die je aan jezelf stelt met het gelukkig zijn of je werkplezier?

Vaak vergeet je jezelf, voel je je moe, ongelukkig en opgejaagd door de maatschappelijke eisen. Het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat er een blokkade is tussen gevoel en verstand, dat er geen balans is tussen werk en privé. Dat je voelt dat je niet op de goede weg zit en tot de ontdekking komt dat je steeds tegen dezelfde problemen in je leven aanloopt.

Wil je als professional verdieping aanbrengen in je beroepsontwikkeling? Of zijn er in je functioneren als professional steeds terugkerende patronen of situaties die je belemmeren in je autonome handelen in de interactie met medewerkers, collega’s, cliënten, studenten of hulpvrager?  

Ik kan hier in mijn praktijk voor ervaringsgerichte coaching en supervisie met jou mee aan de slag.

 

 

 

Mijn werkwijze is holistisch en ervaringsgericht, wat wil zeggen dat ik mensen zie als geheel. Ik kijk niet alleen naar de psychologische en mentale factoren, maar ook naar je lichamelijke en sociaal–emotionele kant en zingeving.

Binnen de coaching en supervisie sta ik stil bij wat er in het nu gebeurt, wat je in het nu ervaart. De focus ligt dus niet alleen op het daar en dan, maar ook op hier en nu in de interactie tussen jou en mij als coach of supervisor. We hebben aandacht voor dat wat wordt ervaren en gevoeld tijdens de gesprekken, om te onderzoeken wat dit voor effect heeft op ons gedrag in plaats van alleen maar praten over. Zo worden patronen zichtbaar, onbewuste dynamieken bewust en impliciete boodschappen expliciet.

Ik geloof in krachtige mensen en professionals die leven en werken vanuit authenticiteit in relatie tot zichzelf en de ander. 

Ik ondersteun je om zelf de antwoorden en oplossingen te vinden. Ik neem dan ook niets over en ga uit van je eigen kracht en zelfwerkzaamheid. Middels vragen, oefeningen en opdrachten zet ik je aan tot zelfreflectie en ga je aan de slag met de verworven inzichten, om zo te komen tot verdieping en duurzame verandering. 

Heb je vragen of interesse, neem dan gerust contact met me op.

Hartelijke groet,

Indra